Welkom bij Huyz Infra B.V.

Ons elektriciteitsverbruik blijft groeien. Hierdoor zijn nieuwe kabelnetwerken en aansluitingen nodig om de elektriciteit te transporteren en te distribueren. Steeds vaker gebeurt dat via hoogspanningskabels onder de grond.

Specifieke expertise

De aanleg van laag/midden & hoogspanningsnetten vergt specifieke ervaring en deskundigheid. Ook de omstandigheden waaronder kabels moeten worden gemonteerd variëren enorm.

Onderscheidend element

Huyz Infra B.V heeft naam gemaakt met het realiseren van ondergrondse transportverbindingen voor laag/midden & hoogspanning, van 400 volt tot 380 kV.

Geen uitdaging te groot

Wij gaan in onze projecten uitdagingen bepaald niet uit de weg. Het bundelen van de binnen onze organisatie beschikbare kennis en ervaring bepaalt een groot deel van onze kracht. Daarnaast hebben wij het vermogen om complexiteit en schaalgrootte te vertalen naar een integrale benadering.

Waarom Huyz Infra B.V

  • Bundeling van kennis en expertise;
  • Beschikbaarheid eigen engineering;
  • Ontwikkeling innovatieve en realiseerbare concepten;
  • Gekwalificeerd personeel met kennis van alle typen kabelverbindingen;
  • Oog voor veiligheids- en milieuvoorschriften;
  • Gewend om projecten in allerlei samenwerkingsvormen succesvol af te ronden.

Ons land beschikt over een wijd vertakt netwerk voor elektriciteit. De in centrales opgewekte elektriciteit wordt onder- en bovengronds getransporteerd. Onder- en verdeelstations verdelen de elektriciteit over het wijdvertakte netwerk. Omdat het elektriciteitsverbruik blijft toenemen, zijn nieuwe kabelnetwerken en aansluitingen nodig om die distributie mogelijk te maken. Dat gebeurt in de meeste gevallen onder de grond.

Specifieke expertise

Het trekken van dergelijke kabels en het aansluiten van de kabels op de onder- en verdeelstations is specialistisch werk. Dit komt door de vele verschillende kabelspecificaties. Ook de omgeving waarin de kabels moeten worden aangelegd, kan enorm variëren. Met al die aspecten moet terdege rekening worden gehouden. Een gecombineerde en geïntegreerde aanpak met kennis van zaken is daarom noodzakelijk.

Compleet dienstenpakket

Huyz Infra BV verzorgt de complete aanleg van de infrastructuur voor dit soort kabelnetwerken. Dat gebeurt zowel boven als onder de grond. Door de combinatie van kabelleggen, installatie en montage zijn wij in staat complete verbindingen te realiseren. Wij monteren verbindingsmoffen, eindsluitingen en stekers van uiteenlopende garnituur. Ook het testen van de geïnstalleerde kabels voeren wij uit. Dit laatste doen wij met DC-tests of een AC-test van 0,1Hz of 50Hz.

Unieke combinatie

Juist deze combinatie maakt ons tot een unieke partij voor zowel de energiebedrijven als industriële ondernemingen. Bovendien gaan we in onze projecten uitdagingen niet uit de weg. Het bundelen van de binnen onze organisatie beschikbare kennis en ervaring bepaalt een groot deel van onze kracht. In bijzondere gevallen zoeken we, al dan niet samen met partners, naar nieuwe inventieve oplossingen op basis van hoogwaardige en moderne technieken.Home | Over ons | Nieuws | Vacatures | Opleiding | Contact
© 2015 Difides